Arbeid

Fontenehuset ser på arbeid og arbeidsfellesskapet som en rehabiliteringsmetode for å få mennesker med psykiske helseproblemer en større mulighet til å skape et bedre liv. Vi har fokus på vår arbeidsorienterte hverdag, og alle oppgavene våre er knyttet til driften av Fontenehuset. Vi organiserer og fordeler arbeidet vårt på arbeidsmøter kl. 09.00 og kl. 13.00. Oppgavene er varierte, som for eksempel sitte i resepsjonen, gjennomgå månedens regnskap, vasking av lokalene, lage lunsj og gå igjennom dagens mailer. Medlemmer blir inspirert, motivert og utfordret til å ta på seg arbeidsoppgaver, gjerne sammen med andre medlemmer eller medarbeidere. Intensjonen er at arbeidsfellesskapet rundt Fontenehusets mange oppgaver styrker den enkelte til gradvis å ta tak i egen livssituasjon og til å se muligheter for personlig vekst og utvikling.

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram som er tarifflønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. Fontenehuset kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som huset disponerer for sine medlemmer. Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre – og ikke en drømmejobb. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.
Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.
Fontenehuset står for utvelgelse av medlemmer til stillingen og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.
Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontenehuset stiller med vikar ved medlemmers sykdom. Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver, det reduserer også det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Fontenehuset Kongsberg har i dag overgangsarbeid
hos TEB Eiendom avd. Langekjenntunet barnehage, og Kongsberg Teknologipark.