Fontenehuset er åpent for alle personer fra 16 år som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Man trenger ingen henvisning for å bli medlem og medlemskapet er gratis. Du er medlem så lenge du selv ønsker og om du du melder deg ut har du alltid rett til å komme tilbake.

Hva vil det si å være medlem?

Som medlem av Fontenehuset har du status som en verdifull deltager som, så langt dine krefter holder, skal delta i arbeidet med å drive huset. Du er medlem av en gruppe der man i felleskap skal oppnå praktiske resultater rundt driften av huset. Resultatene synes i form av eksempelvis måltider i kjøkkenet, en betjent resepsjon eller et tema i internopplæringen. Deltagelsen i felleskapet er ment å skulle gi det enkelte medlem opplevelsen av tilhørighet og egenverd, og å være til nytte og ikke minst å oppleve at din egen kompetanse kommer til nytte innenfor trygge rammer og i et tempo som du selv kan mestre.

Fontenehuset er ikke et behandlingssted. De ansatte er på jobb for å støtte medlemmene i deres egne aktiviteter og å hjelpe medlemmene å mestre de hverdagsoppgavene som skal gjøres for at huset skal fungere.

Vår arbeidsform, som vi kaller fontenehusmodellen, innebærer at alle medlemmer alltid er velkommen, ønsket, nødvendige og forventet for at det daglige arbeidet skal bli gjort. Medlemmenes deltagelse er nødvendig for at vi skal lykkes. Hvis ikke medlemmene deltar i driften, vil ikke huset bestå.

Den enkelte medlems evner, talenter og kreative ideer er nødvendig hver dag. Det er frivillig å delta, men hvert medlem blir invitert med til å delta i arbeid som inkluderer kontoroppgaver, resepsjon, matlaging, kontakt med andre medlemmer, styre arbeids- og utdanningsopplegg, vedlikehold, økonomi og mye mer.

Før man blir medlem ved Fontenehuset kan man være «mulig medlem» en stund. Som «mulig medlem» prøver du å være medlem i en periode, før du bestemmer deg for om du vil være et fullverdig medlem.

Ring eller send oss en SMS på telefon 948 86 950 for å avtale en omvisning. Da vil du bli vist rundt i lokalet og forklart hvordan vi jobber. Du trenger ingen henvisning fra lege eller annen behandler for å komme til oss.